Selecteer een pagina

VROEDSCHAP VAN WOERDEN ANNO 2018

Voor de continuïteit van deze schatkamer

Welkom bij de Stichting Vroedschap van Woerden Anno 2018. In het voorjaar van 2018 hebben wij als ex-bestuursleden van Stadsmuseum Woerden naar elkaar uitgesproken dat we uitdrukking willen blijven geven aan ons hart voor Stadsmuseum Woerden.
De Stichting Vroedschap van Woerden Anno 2018 heeft als doel de Stichting Stadsmuseum Woerden structureel materieel en financieel te ondersteunen.

LICHTKUNSTWERK

Araun Gordijn, A.B. Woerden

OPGERICHT IN 2018

Stadsmuseum Woerden is al jaren onze liefhebberij
Tijdens onze bestuursperiode (2009-2017) hebben wij ervaren dat de instandhouding van dit belangrijke erfgoed de nodige creativiteit en energie vergt. We blikken terug op een periode met een gestage toename van museumbezoek. Het aantal liefhebbers van kunst- en cultuurhistorie neemt toe. Toch is het bestaan van ons museum geen vanzelfsprekendheid. Het open houden van het museum kost meer geld dan het opbrengt. Jaarlijks vraagt het Stadsmuseum subsidie aan bij de gemeente en doet het voor specifieke activiteiten zoals de organisatie van stertentoonstellingen en restauraties een beroep op fondsen en sponsors. Het museum is financieel gezond, de begroting is op orde.

Vanuit onze overtuiging dat Stadsmuseum Woerden een hoogwaardig bezit is van ons allemaal willen wij het museum meer armslag bieden in het waarmaken van haar ambitie als ‘participerend belevingmuseum’. Om dat te bewerkstelligen zou het museum jaarlijks moeten kunnen rekenen op een extra bron van inkomsten vanuit de Woerdense samenleving.

Cornelis Springer, Raadskamer in het stadhuis te Woerden

VERBINDING

De Vroedschap wil de verbinding smeden van relevante organisaties in Woerden met Stadsmuseum Woerden.
De financiële ondersteuning die deze bron genereert is natuurlijk fantastisch. Het zal de continuïteit van het museum versterken, ook omdat er vanuit zo’n zeer betrokken initiatiefgroep een krachtig positief signaal uitgaat naar de Woerdense samenleving.

NAAM
Waar de term ‘vroedschap’ een oude term is voor ‘bestuur’, heeft het woord ‘vroed’ als synoniemen: verstandig, wijs, schrander, scherpzinnig. De link naar de Vroedschapszaal in het Stadsmuseum ligt voor de hand.

Cornelis Springer, Gezicht op de vischbrug te Woerden

STADSMUSEUM WOERDEN

Het Stadsmuseum Woerden is als voormalig Stedehuys één van de mooiste fysieke monumenten die Woerden rijk is. Met de Middeleeuwse Petruskerk vormt het een wonderschoon stedebouwkundig ensemble. Alleen al het gebouw is een sieraad.
Daarbij geeft Stadsmuseum Woerden Woerden meer betekenis omdat het Woerdenaren en andere bezoekers de gelegenheid biedt zichzelf beter te leren kennen.
Een museum geeft houvast aan het bestaan. ‘Musea hebben een maatschappelijke culturele functie’ vinden we wat zwak uitgedrukt. Musea zijn identiteitsdragers. In die zin is de taak van een museum dus ongekend waardevol: fundamenteel.
Stadsmuseum Woerden heeft uitingen onder haar hoede die het vernuft, de scheppende kracht en de artistieke begaafdheid van de mens weerspiegelen. Ze koestert artefacten die inspireren, verrassen, verrijken, het hart beroeren.
Stadsmuseum Woerden is een schatkamer met voorwerpen die verwijzen naar talloze oorspronkelijke ideeën, boeiende gebeurtenissen en bijzondere mensen.
Naar de website van Stadsmuseum Woerden

Cornelis Vreedenburgh, Gezicht op de Petruskerk

INFO EN CONTACT

Stichting Vroedschap van Woerden Anno 2018
Opgericht: 6 december 2018
Adres: 3441 BG Woerden, Kerkplein 6
Fiscaal nummer 8594.42.263
KvK nummer 73290815
De stichting heeft een culturele ANBI status
Download pdf Akte van oprichting
Download pdf Bestuursverslag 2018-2019
Download pdf Folder
Download pdf Jaarcijfers

LINKS

www.stadsmuseumwoerden.nl
www.vriendenstadsmuseumwoerden.nl

BESTUUR

Jaap Breunesse, voorzitter
Jan Hendriks, penningmeester
Nieck Engelhard, secretaris
Cobi Leenheer, bestuurslid
Bestuurders zijn onbezoldigd